Pomyśl o jakiejś firmie. Co masz przed oczami? Być może jest to jakiś biurowiec, grupa pracowników albo rozbudowana hala produkcyjna. A może firma to dla Ciebie jakiś serwis internetowy lub znana marka. Jeśli tak jest to z pewnością zdziwisz się, jeśli dowiesz się co tak naprawdę znaczy słowo firma.

Firma w słowniku języka polskiego

Jeśli zajrzymy do słownika języka polskiego okaże się, że najprecyzyjniejszym wyjaśnieniem dla firmy jest „przedsiębiorstwo handlowe, usługowe lub przemysłowe”. Niby wszystko się zgadza i taka definicja wydaje się być sensowna. Jednakże niekoniecznie dla prawników.

Co na temat firmy mówi Kodeks cywilny?

Spójrzmy na poniższe przepisy Kodeksu cywilnego:

Art.  432.  [Firma]

§ 1. Przedsiębiorca działa pod firmą.

§ 2. Firmę ujawnia się we właściwym rejestrze, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

Art.  434.  [Firma osoby fizycznej]

Firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko. Nie wyklucza to włączenia do firmy pseudonimu lub określeń wskazujących na przedmiot działalności przedsiębiorcy, miejsce jej prowadzenia oraz innych określeń dowolnie obranych.

Art.  435.  [Firma osoby prawnej]

§ 1. Firmą osoby prawnej jest jej nazwa.

§ 2. Firma zawiera określenie formy prawnej osoby prawnej, które może być podane w skrócie, a ponadto może wskazywać na przedmiot działalności, siedzibę tej osoby oraz inne określenia dowolnie obrane.

§ 3. Firma osoby prawnej może zawierać nazwisko lub pseudonim osoby fizycznej, jeżeli służy to ukazaniu związków tej osoby z powstaniem lub działalnością przedsiębiorcy. Umieszczenie w firmie nazwiska albo pseudonimu osoby fizycznej wymaga pisemnej zgody tej osoby, a w razie jej śmierci – zgody jej małżonka i dzieci.

§ 4. Przedsiębiorca może posługiwać się skrótem firmy. Przepis art. 432 § 2 stosuje się odpowiednio.

Czy czujesz pewien dyskomfort czytając pogrubione fragmenty? Jeśli pierwszy raz spotykasz się z tymi przepisami to już wyjaśniam o co chodzi.

Przedsiębiorca działa pod firmą

W świetle przepisów Kodeksu cywilnego firma to po prostu nazwa. Biorąc po uwagę potoczne brzmienie można wręcz powiedzieć, że „firma to nazwa firmy”.  Przytoczone wyżej przepisy tworzą zasadę, że każdy przedsiębiorca – niezależnie od jego formy prawnej – działa pod firmą (czyli pod nazwą).

firma (w Kodeksie cywilnym) = nazwa firmy (w znaczeniu potocznym)

Dlatego, jeśli chcesz być purystą językowym zamiast powiedzieć „moja firma nazywa się XYZ”, powinieneś powiedzieć „prowadzę przedsiębiorstwo pod firmą XYZ”.

Firma a przedsiębiorstwo

Kodeks cywilny wyodrębnia oznaczenia służące wyróżnieniu przedsiębiorców (firma) od oznaczeń służących wyróżnianiu przedsiębiorstw lub ich części, rozumianych jako przedmioty praw przedsiębiorców. Co ważne firma (tzn. nazwa) nie stanowi elementu składowego przedsiębiorstwa. Inna sprawa to oznaczenia charakterystyczne dla tego przedsiębiorstwa (np. nazwa sprzedawanego produktu).

Art.  551.  [Przedsiębiorstwo]

Przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.

Obejmuje ono w szczególności:

1) oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);

2) własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;

3) prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;

4) wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;

5) koncesje, licencje i zezwolenia;

6) patenty i inne prawa własności przemysłowej;

7) majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;

8) tajemnice przedsiębiorstwa;

9) księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Ciekawostka na koniec

Słowo „firma” pochodzi od łacińskiego słowa firmare, tj. stwierdzać, umacniać. W średniowieczu znana była czynność firmatio, polegająca na potwierdzeniu (umocnieniu) dokumentu własnym podpisem lub dotknięciem ręki. W Polsce natomiast, do 2003 r. kwestia firmy była uregulowana w Kodeksie handlowym z 1934 r., który w art. 26 § 1 stanowił, że: „Firma jest nazwą, pod którą kupiec rejestrowy prowadzi przedsiębiorstwo”. Jak widać, obecny Kodeks cywilny kontynuuje tę nomenklaturę.

ZAINTERESOWAŁ CIĘ TEN ARTYKUŁ?
Newsletter Dawid Jan Walczak
Zapisz się na newsletter!

Szanuję Twoją prywatność i obiecuję, że nie będę rozsyłać spamu. Będę wysyłał do Ciebie wiadomości dotyczące nowości na blogu oraz produktów i usług z blogiem związanych. W każdej chwili możesz zrezygnować. Gdybym był na Twoim miejscu, na pewno bym się zapisał!

Zostaw komentarz

0
    0
    Koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu