Kategorie
Bez kategorii

Jak napisać wezwanie do zapłaty – poradnik krok po kroku

Wezwanie do zapłaty jest perfekcyjnym krokiem w kierunku odzyskania pieniędzy od nierzetelnego kontrahenta. Stosunkowo niewielkim nakładem pracy można zaoszczędzić sobie wiele czasu i pieniędzy związanych choćby z postępowaniem sądowym. Z tego artykułu dowiesz się jak napisać dobre i skuteczne wezwanie do zapłaty. 

Ten artykuł jest poradnikiem jak napisać skuteczne wezwanie do zapłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się po co wzywa się dłużnika do zapłaty oraz jakie skutki wywiera takie pismo, przeczytaj także ten artykuł: Wszystko co musisz wiedzieć o wezwaniu do zapłaty.

Data i miejsce 

Rozpoczynając pisanie swojego wezwania do zapłaty zacznij od daty. Możesz także wskazać miasto, z którego nadajesz pismo (np. miasto, w którym jesteś zameldowany albo w którym mieści się siedziba Twojej firmy). Umieszczenie daty na wezwaniu znacznie ułatwia odwoływanie się do tego pisma, gdy dłużnik nie zareaguje. Przykładowo w ewentualnym pozwie będziesz łatwo mógł wskazać, że pozwany został wezwany pismem z dnia 03 kwietnia 2020 roku.  

Z uwagi na brak jednego aprobowanego poglądu co do zapisu daty najbezpieczniej jest określić miesiąc słownie, a rok napisać w całości. Proponuję także, by w przypadku dat jednocyfrowych umieścić zero przed cyfrą, np.: 

  • Poznań, dnia 08 lipca 2020 r. 
  • Warszawa, dnia 29 listopada 2020 r. 

Oznaczenie nadawcy  

Następnie wskaż kto jest nadawcą pisma. W tym miejscu powinno się znaleźć: 

  • Twoje imię i nazwisko (jeśli odzyskiwana kwota związana jest np. z umową zawartą przez Ciebie osobiście), 
  • nazwa Twojej firmy (jeśli wezwanie wysyłasz w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą), 
  • nazwa spółki bądź organizacji, którą reprezentujesz. 

Jeśli planujesz wysłać wezwanie pocztą to dane nadawcy znajdą się na kopercie. Warto jednak umieścić je także w samym piśmie. Zdarza się, że dłużnicy wyrażają wolę polubownego załatwienia sprawy. Wówczas dłużnik może wysłać na Twój adres pismo, w którym np. poprosi o wydłużenie terminu zapłaty lub o rozłożenie żądanej kwoty na raty. 

Oznaczenie adresata 

Kluczowe dla skuteczności wezwania jest wskazanie kto jest adresatem pisma. W tym przypadku adresatem jest Twój dłużnik. Umieść więc na piśmie imię i nazwisko swojego dłużnika oraz jego adres. Jeśli Twoim dłużnikiem jest spółka to użyj jej nazwy, a jako adresu do doręczeń możesz użyć adres jej siedziby lub inny wskazany przez nią adres do doręczeń. 

Ważne jest, aby z treści pisma jednoznacznie wynikało do kogo jest kierowane. Upewnij się więc, że znasz prawdziwe dane swojego dłużnika.  

Tytuł  

Gdy Twoje pismo ma już umieszczoną datę, nadawcę oraz adresata, dobrze było by je jakoś zatytułować. Proponuję umieścić na nim drukowanymi literami napis wezwanie do zapłaty. Możesz także dodać jakiś przymiotnik jak np. ostateczne czy przedsądowe wezwanie do zapłaty. Jeśli jest to Twoje kolejne wezwanie w związku z tym samym długiem to warto podkreślić, że jest to ponowne wezwanie do zapłaty.  

Oznaczenie podstawy żądania 

Teraz, gdy Twoje pismo przyjmuje już kształt wezwania do zapłaty, powinieneś wyjaśnić, dlaczego żądasz zapłaty od swojego dłużnika. Przytocz zatem podstawę, z której wynika, że dłużnik jest Ci winien pieniądze. Wskaż więc umowę, fakturę, usługę lub inną okoliczność, która jest źródłem długu Twojego adresata. 

Przykładowe określenie podstawy żądania w wezwaniu do zapłaty: 

  • (…) z uwagi na brak płatności z tytułu faktury VAT nr 02/07/2020 z dnia 21.07.2020 r. wystawionej w związku z realizacją usługi remontu wzywam do zapłaty (…), 
  • (…) w związku z brakiem płatności wynagrodzenia za pracę świadczoną w czerwcu 2019 roku na podstawie umowy o pracę zawartej dnia 01.03.2018 r. wzywam do zapłaty (…), 
  • (…) mając na względzie umowę pożyczki z dnia 10.11.2019 r., w związku z brakiem płatności kwoty udzielonej pożyczki w przewidzianym umową terminie, wzywam (…) 

Oznaczenie żądanej kwoty 

Po przytoczeniu podstawy Twojego wezwania, wskaż dokładną kwotę jaką dłużnik ma Tobie zapłacić. Jeśli wzywasz swojego dłużnika do zapłaty wielu należności (np.  kilku niezapłaconych faktur) to zsumuj je. Warto jest ułatwić obliczenia dłużnikowi, by w przypadku wyrażenia chęci spłaty zadłużenia nie musiał zastanawiać się, ile właściwie wynosi jego dług.  

Jeśli chodzi o odsetki to nie musisz ich obliczać. Możesz w tym przypadku wskazać, że żądasz odsetek za okres od dnia wymagalności do dnia zapłaty. Np.: wzywam do zapłaty kwoty 7327,00 zł wraz z odsetkami od dnia wymagalności faktury VAT nr 02/07/2020 z dnia 21.07.2020 r. do dnia zapłaty. Jednakże, jeśli potrafisz obliczyć odsetki to możesz je skapitalizować na dzień wysłania wezwania. Możesz w tym celu wykorzystać dostępne w sieci kalkulatory odsetek. 

WEZWANIE DO ZAPŁATY
gotowy wzór + instrukcja wypełnienia + 12 przykładowych wezwań
wezwanie do zapłaty

Cenisz swój czas?

Nie musisz sporządzać wezwania samodzielnie, możesz kupić gotowy wzór przygotowany przez prawnika.

Kliknij w poniższy przycisk i dowiedz się więcej!

Numer rachunku bankowego 

Najwygodniejszym sposobem spłaty zadłużenia bez wątpienia jest przelew bankowy. Zatem w wezwaniu przytocz numer konta, na który dłużnik ma wpłacić Twoje pieniądze. Sprawdź dwa razy, czy wpisany na wezwaniu numer jest prawidłowy. Dłużnik nie ma obowiązku weryfikować, czy podany rachunek bankowy należy do Ciebie.   

Termin płatności 

Dobrą praktyką jest wyznaczenie terminu, w którym dłużnik ma zapłacić żądaną kwotę. Możesz wskazać dokładną datę (np. do dnia 22 lipca 2020 r.) albo uzależnić ten termin od momentu doręczenia wezwania (np. w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania).  

W tym miejscu możesz także zaproponować pewne ustępstwo, gdy dłużnik zapłaci w wyznaczonym terminie. Popularną propozycją, jest odstąpienie od żądania odsetek albo żądania jedynie połowy, jeśli pieniądze znajdą się na koncie w wyznaczonym terminie. Musisz samodzielnie rozważyć, czy będzie to dla Ciebie opłacalne.  

Informacja o kolejnych krokach w sprawie 

Koniecznie napisz o tym co zrobisz, jeśli dłużnik nie zastosuje się do wezwania. Nie ma to być groźba, ale chłodna informacja. Zaznacz, że jeśli pieniądze nie zostaną zaksięgowane w wyznaczonym terminie to sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego. Jeśli masz wątpliwości, czy taka wzmianka jest legalna, kliknij tutaj

Podpis 

Gdy Twoje wezwanie jest już gotowe podpisz się pod Twoim pismem. Co prawda pismo bez podpisu będzie ważne, o ile da się jednoznacznie stwierdzić kto jest nadawcą, ale celem tego poradnika jest pomóc Ci napisać wezwanie, które będzie maksymalnie poprawne. Własnoręczny podpis niż pozostawia wątpliwości co do nadawcy pisma. 

Wyślij wezwanie dłużnikowi 

Jeśli dotarłeś do tego fragmentu, to prawdopodobnie wiesz już jak napisać wezwanie do zapłaty i samodzielnie je stworzyłeś. Gratulacje! Podpisane pismo włóż do koperty i wyślij listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Jeśli masz możliwość to proponuję Ci także skserować i zarchiwizować stworzone wezwanie. Zachowaj także potwierdzenie nadania (biała kartka) oraz potwierdzenie odbioru przesyłki pocztowej (żółty kartonik). 

Gdy wyślesz wezwanie 

Jeśli wysłałeś wezwanie do zapłaty to zrobiłeś już bardzo wiele w kierunku odzyskania Twoich pieniędzy. W żadnym razie nie odpuszczaj swojemu dłużnikowi. Jeśli pieniądze nie znajdą się na Twoim koncie w wyznaczonym terminie to postąp zgodnie z informacją zawartą na wezwaniu i skieruj sprawę do sądu. Sądy istnieją właśnie po to, by tacy ludzie jak Ty mogli wyegzekwować swoje należności.  

Trzymam za Ciebie kciuki!  Jeśli ten artykuł Ci pomógł i dowiedziałeś się jak napisać wezwanie do zapłaty to koniecznie daj znać jakie były jego efekty.

ZAINTERESOWAŁ CIĘ TEN ARTYKUŁ?
Newsletter Dawid Jan Walczak
Zapisz się na newsletter!

Szanuję Twoją prywatność i obiecuję, że nie będę rozsyłać spamu. Będę wysyłał do Ciebie wiadomości dotyczące nowości na blogu oraz produktów i usług z blogiem związanych. W każdej chwili możesz zrezygnować. Gdybym był na Twoim miejscu, na pewno bym się zapisał!

Autor: Dawid Jan Walczak

Prawnik, doktorant w dziedzinie nauk prawnych. Specjalizuje się w prawie cywilnym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.