Polityka prywatności DawidWalczak.com

strony oraz sklepu internetowego www.dawidwalczak.com

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Dawid Jan Walczak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „ELBA Dawid Walczak”, al. 3 maja 31, 62-025 Kostrzyn, NIP: 7773337596 (dalej Administrator).

We wszystkich sprawach związanych z polityką prywatności, w tym w szczególności w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, możesz skontaktować się z Administratorem drogą mailową pisząc na adres kontakt@dawidwalczak.com.

II. Dane osobowe – najważniejsze informacje dotyczące sklepu internetowego www.sklep.dawidwalczak.com

 1. Przeglądanie zawartości sklepu nie wymaga podawania przez użytkownika Internetu danych osobowych.
 2. Dokonywanie zamówień w sklepie wiąże się z koniecznością podania danych osobowych. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do złożenia zamówienia. Do celów dokonania zakupu wymagane jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres e-mail oraz opcjonalnie następujących danych: adres dostawy, numer telefonu, dane do faktury VAT. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b, c oraz f RODO, czyli tego Rozporządzenia.
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu podjęcia kontaktu mailowego lub telefonicznego w odpowiedzi na Twoją wiadomość oraz w celu wykonania umowy, której będziesz stroną.
 4. W przypadku, gdy przy składaniu zamówienia wyrazisz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pośrednictwem e-mail lub telefonicznie oraz innych środków komunikacji elektronicznej, Twoje dane osobowe będą przetwarzane również w celu wysyłania takich informacji. Podstawą przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 
 5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa klientom przysługuje prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  • sprostowania, poprawiania swoich danych osobowych,
  • usunięcia danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • przenoszenia danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 6. Dane osobowe niezbędne do złożenia zamówienia i wykonania umowy przetwarzane będą do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych sprzedawcy z tytułu dokonanej sprzedaży.
 7. Po wykonaniu umowy sprzedaży, w zakresie danych niezbędnych do złożenia zamówienia i wykonania umowy, klient nie ma możliwości żądania sprostowania przekazanych danych, jak również nie jest uprawniony do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także nie może domagać się usunięcia danych osobowych aż do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych sprzedawcy z tytułu dokonanej sprzedaży.
 8. W przypadku rozwiązania umowy sprzedaży przed jej wykonaniem, dane osobowe klienta zostaną usunięte lub poddane anonimizacji, chyba że dalsze przetwarzanie danych będzie uzasadnione powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 9. Administrator zapewnia poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 10. Twoje dane mogę być przetwarzane przez moich podwykonawców, czyli podmioty, z których usług korzystam przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu na Twoją rzecz usług czy realizacji zamówień. Są to w szczególności następujące podmioty:
  • hostingodawca – na serwerze przechowywane są Twoje dane osobowe,
  • dostawca systemu mailingowego – w ramach systemu mailingowego dochodzi do przetwarzania Twoich danych osobowych,
  • dostawca systemu do fakturowania – w ramach tego systemu dochodzi do przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby wystawienia faktury,
  • dostawca oprogramowania do organizacji webinarów – w ramach tego oprogramowania dochodzi do przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli bierzesz udział w webinarze,
  • dostawca systemu do zarządzania projektami – w ramach tego systemu może dochodzić do przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli zostaną one do niego wprowadzone w związku z realizowanym projektem,
  • dostawca systemu do obsługi klienta – w ramach tego systemu dochodzi do przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli kontaktujesz się ze sklepem w związku z obsługą Twojego zamówienia, 
  • dostawca systemu sklepowego – w ramach tego systemu dochodzi do przetwarzania Twoich danych, gdy składasz zamówienie w sklepie,
  • dostawca narzędzia do zarządzania stronami lądowania (tzw. landing page) – w ramach tego narzędzia dochodzi do przetwarzania Twoich danych, gdy przesyłasz formularz widoczny na stronie lądowania,
  • dostawca chmur obliczeniowych – w ramach chmur dochodzi do przechowywania Twoich danych osobowych,
  • biuro rachunkowe – biuro przetwarza Twoje dane osobowe zawarte na fakturach i innych dokumentach księgowych,
  • kancelaria prawna – kancelaria może uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych, jeżeli będzie to konieczne do świadczenia na naszą rzecz usług prawnych,
  • podmiot świadczący usługi w zakresie obsługi technicznej strony internetowej – podmiot ten może uzyskiwać dostęp do Twoich danych w związku z pracami technicznymi dotyczącymi tych obszarów, w których przetwarzane są dane,
  • podmiot realizujący zamówienia w sklepie internetowym – jeżeli zamawiasz produkt fizyczny, obsługą logistyczną zamówienia zajmuje się podmiot zewnętrzny, który przetwarza Twoje dane osobowe,
  • firma kurierska – produkty fizyczne dostarczane są przez firmę kurierską, która przetwarza Twoje dane osobowe,
  • pozostali podwykonawcy – współpracujemy z różnymi podwykonawcami, którzy mogą mieć dostęp do Twoich danych osobowych, jeżeli będą świadczyć usługi w zakresie związanym z takim dostępem.
 11. Twoje dane osobowe mogą być również przekazywane do urzędów skarbowych w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków podatkowo-rozliczeniowo-księgowych (chodzi w szczególności o wszelkie deklaracje, raporty, sprawozdania i inne dokumenty księgowe, w których znajdują się Twoje dane osobowe). Ponadto, w razie zaistnienia takiej konieczności, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, organom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, takim jak służby policyjne, bezpieczeństwa, sądy, prokuratury.

III. Pliki Cookies

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony (np. na komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika strony pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości strony do preferencji użytkowników oraz optymalizacji korzystania ze strony – pliki te pozwalają w szczególności rozpoznać urządzenie użytkownika strony i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy strony korzystają z niej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości,
  • dostosowania komunikatów marketingowych do użytkowników.
 4. W ramach strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (sessioncookies) oraz „stałe” (persistentcookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 5. W ramach strony stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony,
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony,
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych strony,
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika strony i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz partnerów.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Administrator może dokonywać zmian w niniejszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies w każdym czasie między innymi z uwagi na zmiany techniczne strony, nowe funkcjonalności itp. 
 2. Zmiany niniejszej Polityki Prywatności i Polityki Cookies odnoszą skutek na przyszłość, od daty wprowadzenia zmiany.
0
  0
  Koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu