Planujesz pożyczyć komuś pieniądze? Koniecznie zawrzyj umowę pożyczki ze swoim pożyczkobiorcą. Tylko dobra umowa zabezpieczy Twój interes. Czy umowa zawarta ustnie to dobre i zgodne z prawem rozwiązanie? Z tego artykułu dowiesz się, w jakiej formie zawrzeć umowę pożyczki.

Każda forma jest dopuszczalna

W przypadku umowy pożyczki każda forma umowy jest dopuszczalna. Umowę taką można więc zawrzeć zarówno ustnie, elektronicznie, pisemnie oraz przed notariuszem. Co więcej, umowa taka może zostać zawarta także w sposób dorozumiany (konkludentny). Nie znaczy to jednak, że wszystkie wskazane formy są rekomendowane. Zawierając umowę pożyczki należy mieć z tyłu głowy, że pożyczkobiorca może nie chcieć oddać nam pieniędzy. Wówczas dobrze sporządzona i prawidłowo zawarta umowa, będzie jedyną drogą do odzyskania tego co pożyczyliśmy.

Problematyczna granica 1000 zł

Spójrzmy na pewien przepis Kodeksu cywilnego:

Art.  720.  [Umowa pożyczki]

§ 1. Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

§ 2. Umowa pożyczki, której wartość przekracza tysiąc złotych, wymaga zachowania formy dokumentowej.

Zgodnie z art. 720 § 2 umowa pożyczki o wartości powyżej 1000 zł powinna zostać zawarta w formie dokumentowej. Ale jak to? Przecież wyżej napisałem, że umowę pożyczki można zawrzeć w każdej formie. Czy kłamałem? 

Otóż nie. Powyższy przepis, chociaż na pierwszy rzut oka tworzy obowiązek zawarcia umowy pożyczki z zachowaniem formy dokumentowej, to nie wyklucza zawarcia takiej umowy w innej formie. Przewidzianą w przytoczonym przepisie formę dokumentową kodeks zastrzega jedynie dla celów dowodowych (tzw. ad probationem).

UMOWA POŻYCZKI
gotowy wzór + instrukcja wypełnienia
Umowa pożyczki

Cenisz swój czas?

Nie musisz sporządzać Umowy Pożyczki samodzielnie, możesz kupić gotowy wzór przygotowany przez prawnika.

Kliknij w poniższy przycisk i dowiedz się więcej!

Mam na to dowody

Jeśli nie przekonuje Cię, że to co napisałem wyżej jest prawdą, to spójrz na fragment tego orzeczenia:

Wyrok

Sądu Apelacyjnego w Katowicach – I Wydział Cywilny

z dnia 21 marca 2018 r.

I ACa 994/17

[…] Umowa pożyczki jest uregulowana w art. 720 i nast. KC i dla swojej ważności nie musi być zawarta w formie pisemnej. W art. 720 § 2 KC zastrzeżono jedynie formę dokumentową ad probationem dla umów pożyczki przenoszących wartość 1.000 złotych. Pożyczka jest umową konsensualną, która dochodzi do skutku w wyniku samego porozumienia stron. Nie jest natomiast umową realną, czyli do jej skutecznego zawarcia nie jest konieczne wydanie przedmiotu pożyczki, z czym koreluje przepis art. 722 KC. […]

Umowa pożyczki dla celów dowodowych

Zatem konkluzja jest taka: umowę pożyczki można zawrzeć w każdej formie, ale jeśli chcesz mieć gwarancję, że w razie czego wygrasz przed sądem, to zawrzyj tę umowę w formie dokumentowej. Pamiętaj o tym, że pożyczka udzielona na „słowo honoru”, może być nie do udowodnienia przed sądem. Jeśli więc twardo stąpasz po ziemi, to rozważ co najmniej formę pisemną. Gdy natomiast pożyczasz bardzo dużą kwotę to zasadne byłoby udanie się do notariusza. Wówczas pożyczkobiorca na pewno niczego skutecznie nie zakwestionuje.

Szczególne przypadki

Są jednak przypadki szczególne, kiedy to co napisałem powyżej nie będzie mieć zastosowania. Nie ma ich wiele, ale np. art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o kredycie konsumenckim wymaga, aby umowa pożyczki konsumenckiej była zawarta w formie pisemnej, a w razie naruszenia tego obowiązku przez pożyczkodawcę konsument może, po złożeniu drugiej stronie pisemnego oświadczenia, zwrócić pożyczkę bez odsetek i innych kosztów należnych pożyczkodawcy.

ZAINTERESOWAŁ CIĘ TEN ARTYKUŁ?
Newsletter Dawid Jan Walczak
Zapisz się na newsletter!

Szanuję Twoją prywatność i obiecuję, że nie będę rozsyłać spamu. Będę wysyłał do Ciebie wiadomości dotyczące nowości na blogu oraz produktów i usług z blogiem związanych. W każdej chwili możesz zrezygnować. Gdybym był na Twoim miejscu, na pewno bym się zapisał!

Zostaw komentarz

0
    0
    Koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu